Category Archives: Giải pháp tính năng

Những giải pháp và tính năng mới của hệ thống: Mạng internet WiFi, Tổng đài điện thoại nội bộ, Camera, Loa thông báo, Truyền hình…ứng dụng trong các công trình Khách sạn, Văn phòng, Doanh nghiệp…